Thursday, November 21, 2013

പ്രണയം...

അകലും തോറും അടുക്കുകയും, അടുക്കും തോറും അകന്നകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന കടൽ തിര പോലെയാണ്...

പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകളെ അവഗണിച്ച് നടന്നകലുന്നവൾ തിരികെ വരുകയും, പ്രണയത്തിന്റെ അഗാത ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും, സ്നേഹമെന്ന വികാരത്തിന് വശംവദനാകുമ്പോൾ അവൾ അകന്നകന്നു പോകുകയും ചെയ്യും...

എങ്കിലും പ്രണയം മരിക്കുന്നില്ല...

No comments:

Post a Comment